Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 12/8/1972

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Vân Thanh
Nguyễn Thị Vân Thanh
Lê Thị Luật
Lê Thị Luật

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội

Điện Thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH

Địa chỉ: Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Điện Thoại: 0916005761

Cổng thông tin: https://thphuminh.pgdsocson.gov.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích